Karriärvägen-coachning

Karriärvägen-coachningarna är fortfarande tillgängliga för dig.Tjänsteleverantörerna kan ordna coachning på distans till exempel via telefon, videoanslutning eller en digital lärplattform.

I Karriärvägen-coachning får du hjälp att hitta dina styrkor, en ny riktning för din karriär eller till och med ett nytt yrke. Coachning-perioden inleds med en 15 dagar lång studieperiod i grupp där du tillsammans med coachen gör en kartläggning av vad du kan och tar reda på dina yrkesvals- och utbildningsmöjligheter. Under undantagssituationen ordnas perioden i grupp via fjärranslutning.

Efter den första perioden fortsätter din coachning under de följande tre kalendermånaderna. Du får stöd och handledning i arbetssökningen och med att hitta en lämplig arbets- eller utbildningsplats samt att söka till den. Du får månatligen minst 3 timmar handledning, som kan ske antingen i grupp eller individuellt med tränaren. Utöver coachen har du också möjlighet att anlita en rekryteringsexpert och en expert på utbildningstjänster.

Du har möjlighet att få arbetslöshetsförmån under coachningperioden. Coachningtjänsten produceras av en tjänsteproducent som TE-byrån samarbetar med. Coacharna är erfarna experter på arbetssökning och karriärhandledning. Inom Nylands TE-byrås område arrangeras följande Karriärvägen-coachning:

Helsingfors (finska, svenska, engelska)
Helsingin Ura-instituutti Oy och Y4 Works Oy | Katja Noponen Oy

Vanda, Esbo, Kyrkslätt (finska och engelska)
CareeriaPlus (i samarbete med Hyria Business Institute, Live Palvelut & Omnia koulutus) och Arffman

Hyvinge, Träskända, Kervo, Nurmijärvi (finska)
CareeriaPlus (i samarbete med Hyria Business Institute, Live Palvelut & Omnia koulutus)

Lojo, Högfors, Raseborg, Vichtis och Hangö (finska, svenska)
Luksia

Borgå och Lovisa (finska, svenska)
Helsingin Ura-instituutti Oy

Tidtabellerna för coachningarna och coachningsställenas adressuppgifter hittar du i denna bilaga: Coachningarnas tidtabell och adressuppgifter (pdf).

Blev du intresserad av Karriärvägen-coachningen? Fyll i den bifogade blanketten.