null Effektivare sysselsättningstjänster från en lokal utgångspunkt

Finlands sysselsättningstjänster lever i spännande tider på många sätt. I dag 1 mars påbörjas kommunförsöket för sysselsättning som innebär att största delen av kunderna till TE-byrån kommer att övergå till försökskommunernas sysselsättningstjänster. Genom försöket försöker man hitta sätt att effektivisera de arbetssökandes tillgång till arbete, utbildning och andra tjänster. Dessutom är målsättningen att bättre förstå sig på orsakerna till långtidsarbetslöshet. TE-byrån meddelar personligen de kunder som omfattas av kommunförsöket, och det krävs inte några åtgärder från kunderna.

 

Från Nyland omfattas försöket av Helsingfors, Vanda–Kervo, Esbo, Borgå och Raseborg–Hangö. I Nyland omfattas totalt 92 000 kunder av kommunförsöket. I till exempel Helsingfors övergår strax under 50 000 arbetssökande till kommunens sysselsättningstjänster. I Vanda och Kervo övergår drygt 21 000 arbetssökande till kommunens sysselsättningstjänster och i Esbo 18 000.

Det är arbetssökande som är under 30 år, talar ett främmande språk eller inte är berättigade till inkomstrelaterad dagpenning som blir kommunernas kunder. Arbetslösa arbetssökande som får inkomstrelaterad dagpenning, arbetande arbetssökande, företag samt så klart alla arbetssökande i Nyland vars hemkommun inte omfattas av kommunförsöket för sysselsättning blir däremot kvar som kunder till Nylands TE-byrå.

TE-tjänster och kommunala tjänster flexibelt från samma lucka

Försökets kunder kommer att få de tjänster från kommunen som de tidigare fått av TE-byrån. TE-byråns bekanta, sysselsättningsfrämjande tjänster förändras inte i sig, men tillgången till tjänsterna förenklas och försnabbas. Kunden kan med andra ord få tillgång till TE-tjänster, andra sysselsättningsfrämjande tjänster samt hälso-, social-, utbildnings- och företagartjänster under ett och samma tak. Kunderna får även en egen ansvarsperson hos kommunen som hjälper dem övergripande.

"Försöket behövs, eftersom orsakerna till arbetslöshet är allt mer varierande. Vi behöver mer individuella lösningar för sysselsättning. Arbetssökande som övergår till försöket kommer att omfattas av en helt ny typ av serviceplanering", säger Susanna Taipale-Vuorinen, chef för immigrations- och sysselsättningsfrågor i Helsingfors stad, samt Hilla-Maaria Sipilä, chef för sysselsättningstjänster i Esbo.

Nya lösningar på tillgången på arbetskraft

Kommunerna har kopplat sitt stora nätverk till servicemodellen, som exempelvis FPA, läroanstalt, företag, organisationer och serviceleverantörer. Försöket erbjuder kommunerna en utmärkt möjlighet att på ett smidigare sätt para ihop arbetsgivarnas behov av kompetens och arbetskraft, det lokala utbildningsutbudet samt arbetssökandes behov av sysselsättning och utbildning.

Nylands TE-byrå och NTM-central stödjer kommunförsöket i den nya uppgiften

TE-byrån kommer att fortfarande ha några uppgifter kvar för de kunder som övergår till kommunförsöket, bland annat utlåtanden om utkomstskydd för arbetslösa och utbildningsval för sysselsättningsutbildningar.

"Alla nya arbetssökande kommer även i fortsättningen att anmäla sig som arbetssökande i webbtjänsten Oma asiointi eller i TE-byrån, även de kunder som övergår till kommunförsöken", berättar projektchef Hilkka Koukkunen från Nylands TE-tjänster. 

Nylands NMT-central stödjer också kommunförsökens och TE-byråns arbete på flera sätt.

"NMT-centralen kommer bland annat att köpa flera utbildnings- och bedömningstjänster som ska vara tillgängliga för både TE-byråns och kommunförsökens kunder", säger utvecklingschef Henna Koivula från Nylands NMT-central.

Dessutom stödjer NMT-centralen kommunförsökens verksamhet genom att utarbeta statistik för kommunerna om utvecklingen av sysselsättningssituationen.

Effektivare servicemodell i sikte

Målet för försöket är att också utveckla en ny typ av tjänster och effektivisera servicemodellerna.

"Det konkreta arbetet börjar i mars och tjänsterna kommer att utvecklas under hela försöket", berättar Haahtela, Taipale-Vuorinen och Sipilä.

Försöket pågår fram till slutet av juni 2023. Regeringen drar riktlinjer om en bestående servicestruktur för sysselsättningspolitiken under regeringsperioden.

 

Ytterligare information:

Ilkka Haahtela, chef för immigrations- och sysselsättningsfrågor, Helsingfors stad, 040 125 9887,

ilkka.haahtela@hel.fi

Hilla-Maaria Sipilä, chef för sysselsättningstjänster, Esbo stad, 043 824 6624,

hilla-maaria.sipila@espoo.fi 

Eija Väätäinen, försökschef, Vanda stad, 040 481 0685,

eija.vaatainen@vantaa.fi

Hilkka Koukkunen, projektchef, Nylands TE-tjänster, 0295 040 372,

hilkka.koukkunen@te-toimisto.fi

Henna Koivula, utvecklingschef, Nylands NMT-central, 029 502 1001,

henna.koivula@ely-keskus.fi

Riina Law, kommunikationschef, arbetskraft och immigration, Helsingfors stad, 040 822 1721,

riina.law@hel.fi

 

När kommunförsöken börjar övergår en del av uppgifterna för statens arbets- och näringsbyråer i utvalda kommuner till kommunernas ansvar. Det nationella målet för kommunförsöken för sysselsättning är att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande samt en effektivare rekrytering till utbildning och tjänster och skapa nya lösningar för tillgången på kompetent arbetskraft. Försöken påbörjar 1.3.2021 och slutar 30.6.2023.